Nauczycielstwo

Blok przedmiotów humanistycznych

język polski

historia 

wiedza o społeczeństwie

filozofia

historia sztuki

przedsiębiorczość

Blok przedmiotów przyrodniczych

biologia

geografia

Blok przedmiotów ścisłych

matematyka

fizyka

chemia

informatyka

Języki obce

języki angielski

język francuski

język hiszpański

język niemiecki

język rosyjski

język włoski

łacina

Przedmioty artystyczne

kultura 2.0

pracownia artystyczna

Wsparcie różnorakie

religia

wsparcie psychologiczne

wsparcie graficzne i IT

sanitariuszka ciała i czesnego

sekretariat

sekcja szachowa

kierownik administracyjny

Wychowanie fizyczne

Ekipa EKO