Opłaty

Z „Procedurą Opłat i Windykacji” przyjętą przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO powinni zapoznać się wszyscy rodzice wysyłający lub planujący wysłać swoje dziecko do jednej ze szkół naszego Zespołu.

Do pobrania: Procedura Opłat i Windykacji

Od stycznia 2024 r. czesne wynosi 1600 zł. Płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca w klasie ostatniej.

Wpisowe (1600 złotych) należy wpłacać  na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. I oddział w Warszawie
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

W sprawach opłat za szkołę prosimy o kontakt z Malwiną Bytner:
e-mail: malwina@bednarska.edu.pl
kom. 604 904 656

Jeśli chcesz pomóc naszej szkole, możesz to zrobić wpłacając darowiznę na specjalne konto dla darowizn:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO
ul. Raszyńska 22
02-026 Warszawa

PEKAO S.A. I Oddział w Warszawie
56 1240 1037 1111 0010 0849 4901

W tytule przelewu prosimy o dopisek BEDNARSKA oraz o zaznaczenie, na jaki cel jest darowizna.