Kontakt

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

ul. Zawiszy 13
01-167 Warszawa

Pomoc dla szkoły: konto darowizn

Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
56 1240 1037 1111 0010 0849 4901
– w tytule przelewu prosimy o dopisek BEDNARSKA oraz o zaznaczenie, na jaki cel jest darowizna

Sekretariat szkoły

Dorota Zakrzewska
e-mail: liceum@bednarska.edu.pl
telefon: 22 828 96 01

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek

08:00 – 15:00

Dyrekcja szkoły

Wanda Łuczak wandaluczak@bednarska.edu.pl
Bartłomiej Pielak barto.pielak@bednarska.edu.pl
Aleksandra Rutkowska arutkowska@bednarska.edu.pl
Marta Miszkurka marta.miszkurka@bednarska.edu.pl

Przyjęcia nowych osób w trakcie roku szkolnego

Marta Miszkurka marta.miszkurka@bednarska.edu.pl
– osoby zainteresowane zmianą liceum piszą (wyłącznie!) na ten adres

Przyjęcia osób niepolskojęzycznych

Osoby niepolskojęzyczne zainteresowane nauką w naszym liceum dołączają do programu Sprężyna. Kontakt w tej sprawie rekrutacja.sprezyna@bednarska.edu.pl


Problemy z IDU (internetowym dzienniczkiem szkolnym)
– prosimy je zgłaszać bezpośrednio do ekipy IT: it@bdnr.pl

Kontakt ze społecznością absolwencką

bdnrsince1989@bednarska.edu.pl
www.abso.bdnr.pl

Kontakt z ekipą Media BDNR

(www, Facebook i Instagram Bednarskiej)
mediabdnr@bednarska.edu.pl