ESN

ESN czyli że co?

Pełna angielska nazwa brzmi European School Network.

Kto za tym stoi?

ESN to stowarzyszenie europejskich szkół, przede wszystkim liceów. Pomysł narodził się w Finlandii w 2006r.: siedem tamtejszych szkół, wraz z partnerskimi szkołami z innych krajów europejskich, postanowiło nawiązać stałą współpracę międzynarodową, polegającą na organizowaniu wymian międzyszkolnych oraz całorocznej serii warsztatów naukowych na terenie każdego kraju, w których mogliby brać udział uczniowie poszczególnych szkół partnerskich, na konkretnie określonych zasadach. Wszystkie działania realizowane w ramach ESN odbywają się w języku angielskim.

O co dokładnie chodzi?

Każda szkoła co najmniej raz w roku organizuje u siebie warsztaty o konkretnej tematyce. Może w nich brać udział młodzież ze szkół partnerskich (najczęściej 2, maksymalnie 3 osoby z każdej), liczbę uczestników określają gospodarze.

W większości wypadków, uczestnicy i uczestniczki pokrywają tylko koszty podróży, przyjmowani są przez rodziny i szkoła-gospodarz otacza wszystkich opieką, a także finansuje cały program pobytu. Najczęściej, młodzież oddelegowana jest przez dyrekcję lub koordynatora ESN i samodzielnie dokonuje zakupu biletu lotniczego lub kolejowego.

W niektórych przypadkach niezbędna jest obecność nauczyciela-opiekuna, mogą też pojawić się dodatkowe koszty, o czym organizator zawsze informuje w ofercie warsztatowej.

Ponadto, istnieje możliwość organizowania wymian dwustronnych między szkołami partnerskimi oraz naukowe wyjazdy indywidualne do wybranej szkoły partnerskiej, której warunki ustalane są między dyrekcjami obu szkół (wysyłającej i przyjmującej).

Wszystkie osoby biorące udział w warsztatach ESN, korzystając z gościnności rodzin szkół partnerskich, zobowiązane są również do przyjmowania u siebie w domu gości z naszych zaprzyjaźnionych europejskich szkół.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie stowarzyszenia:
http://www.esnetwork.eu

Lista szkół partnerskich 

https://www.esnetwork.eu/schools-and-contac

Regulamin ESN dla I SLO

http://informator.bdnr.pl/wp-content/uploads/2019/10/Regulamin-ESN-na-www-wersja-10-2019.pdf

NEVER AGAIN

Jest to seminarium organizowane przez nasze liceum, którego celem jest przybliżenie polskiej perspektywy na II Wojnę Światową, ze szczególnym uwzględnieniem losów Polski i jej mieszkańców. 

W trakcie tygodniowego pobytu młodzież ze szkół partnerskich zwiedza Warszawę i poznaje wojenne losy jej mieszkańców. Poruszane są następujące tematy:

– zniszczenie i odbudowa miasta

– celowe i systematyczne niszczenie polskiej kultury

– Powstanie w Getcie Warszawskim oraz Powstanie Warszawskie

– życie codzienne w trakcie 5 lat wojny, naznaczone terrorem

– sytuacja geopolityczna Polski przed wybuchem wojny, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu

Kulminacyjnym punktem seminarium jest 2-dniowy wyjazd do Gdańska, do Muzeum II Wojny Światowej oraz do Muzeum Stutthof, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

Wszystkie działania projektowe realizowane są w języku angielskim. 

Never Again 2017
Never Again 2018
Never Again 2019

ECO XPERIENCE 

Jest to wyjazd współorganizowany przez wyznawców bednarskich wyjazdów EKO z I SLO i Bednarskiej Szkoły Realnej. Goście ze szkół partnerskich wywożeni są do gajówki w Machnaczu. Tam biorą udział we wszystkim, co bednarska młodzież na ich wyjazdach EKO: spacerują po lasach i przyglądają się przyrodzie, rozmawiają o ważnych tematach związanych ze środowiskiem, zdrowym trybem życia, a także poznają specyfikę kulturową tej części Europy. Oczywiście, wspólnie przygotowują posiłki, sprzątają i spędzają każdą wolną chwilę bez dostępu do urządzeń elektronicznych.

Dwa ostatnie dni pobytu w Polsce spędzają z bednarskimi rodzinami, w ramach ponownego podłączenia do cywilizowanego świata.

Wszystkie aktywności związane w tym wyjazdem realizowane są z pomocą języka angielskiego.

Eco Xperience 2017
gościliśmy młodzież z Niderlandów, Niemiec i Hiszpanii i Finlandii
Eco Xperience 2018
gościliśmy młodzież z Niderlandów, Niemiec i Finlandii