01 listopada 2023

17. Konferencja ESN w Klużu

Tym razem odbyła się ona w Transylwanii (zwanej również Siedmiogrodem) w Rumunii, acz w węgierskiej szkole János Zsigmund Unitarian Academy, która dołączyła do ESNu w tym samym czasie co my, w 2016r. Część młodzieżowa odbywała się w dn. 2-6 października, tegoroczny temat rozważań i prezentacji to Back To The Roots.  Część nauczycielska w dn. 4-7 października zaś piątek był dniem wspólnym: najpierw młodzież przedstawiła nauczyciel(k)om rezultaty pracy projektowej, następnie razem wzięli udział w Gala Night, której główną atrakcją były koncerty na szkolny dziedzińcu.

Więcej informacji nt. tegorocznej konferencji znajduje się na Instagramie @europeanschoolnetwork

Filmik przygotowany przez młodzież w trakcie konferencji: Back To The Roots ESN 2023
https://youtu.be/Zzc4sCirq04?si=IguYmFyndRWelzPw

Wielki Finał tegorocznej konferencji: ESN 2023 Grand Finale Cluj-Napoka
https://youtu.be/aAgRoPyzQnI?si=3B4S1v0FmnV15yFY