ALL INC! Informacje o projekcie

I SLO „Bednarska” dołącza do grupy 16 instytucji z 8 krajów europejskich, do projektu realizowanego w latach 2020-2023 z funduszu Erasmus+ KA201 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

Nadrzędną ideą przygotowanego do realizacji projektu jest kształtowanie postawy włączającej (inkluzywnej) w placówkach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczności LGBT+ w szkołach średnich i wyższych.

ALL INC! czyli all-inclusive – szkoła to miejsce dla wszystkich.

www.allinc.eu