02 grudnia 2020

Zaproszenie do projektu – Hiszpański XL

W roku szkolnym 2015 / 2016 ruszyło kolejne rozszerzenie języka obcego na Bednarskiej, Hiszpański XL. W zamyśle, była to z jednej strony naturalna kontynuacja programu istniejącego wówczas Gimnazjum Hispaniola, z drugiej możliwość nauki języka hiszpańskiego w intensywnym rytmie także dla tych osób, które chciałyby dołączyć do naszego liceum, aby rozpocząć lub kontynuować w nim naukę tego właśnie języka.

Podstawowe założenie Hiszpańskiego XL to rozwijanie wysokiej kompetencji językowo-kulturowej, dające docelowo możliwość przystąpienie do wybranego certyfikatu językowego DELE. 

W nadchodzącym roku szkolnym planujemy utworzenie dwóch grup: zerowej i kontynuacyjnej.

Każdy kandydat i każda kandydatka do grupy Hiszpański XL najpierw musi wziąć udział w zajęciach przygotowawczych Martes 13. Odbywają się co wtorek w dniach 2 – 23 marca 2021r. w godz. 16 – 17:30 i prowadzą je bednarscy iberyści. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami nt. tych zajęć.

Osoby uczestniczące w zajęciach Martes 13 nie mogą brać udziału w pozostałych konkursach Bednarski Mastermind i mogą otrzymać nagrody przewidziane w Regulaminie konkursów rekrutacyjnych.

Zajęcia językowe w grupie Hiszpańskiego XL realizowane są w wymiarze 6h tygodniowo w klasie I LO. W kolejnych latach, pojawiają się w planie obowiązkowe konwersacje z nauczycielem natywnym (dodatkowe 2h tygodniowo), a także raz w miesiącu organizowane są zajęcia popołudniowe El Séptimo Arte poświęcone kulturze krajów hiszpańskojęzycznych, prezentowanej m.in. poprzez spotkania z kinem hiszpańskim i hispanoamerykańskim.

Grupy Hiszpańskiego XL mogą korzystać z ciekawej oferty wyjazdów Bednarskiej Międzynarodowej, tym bardziej że nasze liceum zaprzyjaźnione jest z trzema szkołami w Hiszpanii (Córdoba, Aranjuez i Santiago de Compostela), a także organizuje tygodniowe wyjazdy językowe (Salamanca, Santiago de Compostela).