Rekrutacja na rok szkolny 2023-2024

W roku szkolnym 2023/2024 zachęcamy osoby z pasją hispanistyczną do dołączenia do Hiszpańskiego XL w grupie kontynuacyjnej . Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Należy:
– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl najpóźniej do 28 lutego 2023 włącznie i zaznaczyć wybór Hiszpański XL (6h kontynuacja) w swoim profilu
– wziąć udział w kursie przygotowawczym Hispaniola
– przystąpić do pisemnych egzaminów z języka polskiego i matematyki
– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

Kurs przygotowawczo-uświadamiający Hispaniola odbywać się będzie się co wtorek w dniach 7 – 28 marca 2023r. w godz. 16 – 17:30 (mniej więcej). Poprowadzi go bednarska ekipa iberystyczna. W sobotę 4 marca w godzinach przedpołudniowych wszystkim zarejestrowanym osobom zostanie udostępniony internetowy test diagnostyczny. Prosimy zapoznać się z zakresem materiału dla grupy kontynuacyjnej, do pobrania tutaj.

Osoby uczestniczące w zajęciach Hispaniola:
– nie mogą brać udziału w pozostałych kursach ani konkursach rekrutacyjnych
– mogą otrzymać nagrody przewidziane w Regulaminie kursów językowych i konkursów.