Rekrutacja na rok szkolny 2022-2023

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzenie dwóch grup: jednej początkującej (INI) i jednej kontynuacyjnej (CONTI). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, dotyczącymi rekrutacyjnego planu działań w marcu 2022r.

Należy:
– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl najpóźniej do 28 lutego 2022 włącznie i zaznaczyć wybór Hiszpański XL (6h od początku lub 6h kontynuacja) w swoim profilu
– wziąć udział w kursie przygotowawczym Martes 13
– przystąpić do pisemnych egzaminów z języka polskiego i matematyki
– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

Kurs przygotowawczo-uświadamiający Martes 13 odbywać się będzie się co wtorek w dniach 8 – 29 marca 2022r. w godz. 16 – 17:30 (mniej więcej). Poprowadzi go bednarska ekipa iberystyczna.

INI: wszystkie osoby kandydackie chcące rozpocząć naukę j.hiszpańskiego w grupie XL przychodzą na pierwsze zajęcia Martes 13 we wtorek 8 marca 2022r. o godz.16:00 przygotowane zgodnie z instrukcją do pobrania tutaj.

CONTI: wszystkie osoby kandydackie chcące kontynuować naukę j.hiszpańskiego w grupie XL przychodzą na pierwsze zajęcia Martes 13 we wtorek 8 marca 2022r. o godz. 16:30 do naszego liceum i piszą test progowy. Prosimy zapoznać się z zakresem materiału dla grupy kontynuacyjnej, do pobrania tutaj.

Osoby uczestniczące w zajęciach Martes 13 nie mogą brać udziału w pozostałych kursach ani konkursach rekrutacyjnych i mogą otrzymać nagrody przewidziane w Regulaminie kursów i konkursów rekrutacyjnych.