Włoski XL

W roku szkolnym 2017/2018,w ramach programu „języki obce w wersji XL”, ruszył projekt  „Włoski XL” , którego realizację chciałybyśmy kontynuować w kolejnym, 2021/2022. Nazwę „Włoski XL” postanowiłyśmy zastąpić mniej oficjalną i chyba bardziej swojską „Italiano Culturalmente” , a z naszą propozycję zwracamy się do osób zainteresowanych nie tylko  nauką języka włoskiego, ale  też poznaniem  bogatej kultury  Włoch, z jej niezwykłymi tradycjami, barwnym folklorem, smaczną kuchnią, sztuką, muzyką i  filmem.

Dla uczniów rozpoczynających naukę włoskiego przewidujemy 6 godzin tygodniowo intensywnej nauki języka w pierwszym semestrze,  w drugim  natomiast wzbogacamy kurs o   2 dodatkowe  godziny   przedmiotu „Wiedza o kulturze Włoch”, prowadzonego po włosku i obejmującego najważniejsza zagadnienia dotyczące geografii, zwyczajów,  wydarzeń kulturalnych i kulinarnych ciekawostek, typowych dla poszczególnych regionów Włoch.  W dwugodzinnym cyklu o kulturze, wymienione wcześniej zagadnienia zostaną przedstawione w sposób ogólny, z uwzględnieniem tych  najbardziej charakterystycznych,  z użyciem przez osobę prowadzącą prostego i zrozumiałego dla początkujących uczniów języka.  Rozwinięcie tematów, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i kina włoskiego, wraz z rozwojem znajomości języka,  nastąpi w II-ej, III-ej i IV-ej klasie, w ramach regularnych 6 godzinnych zajęć w każdej klasie.

Dla uczniów kontynuujących naukę włoskiego, w I-ym semestrze,   proponujemy   4 obowiązkowe godziny nauki języka, które pozwolą na wyrównanie poziomu i uzupełnienie zaległości, wynikających z różnych poziomów nauczania na wcześniejszym etapie.  Następnie, w drugim semestrze grupa kontynuująca, oprócz 4 programowych godzin, wspólnie z grupą dla początkujących będzie uczestniczyła w dodatkowych, dwugodzinnych, wyżej opisanych zajęciach o kulturze Włoch. W kolejnych latach  przewidujemy naukę w wymiarze 6-ciu lub na życzenie grupy, 8-u godzin tygodniowo.

Na każdym poziomie nauczania chcemy położyć nacisk na praktyczną znajomość języka i większość zajęć, już od początku,  poprowadzimy po włosku.  Zależy nam  na tym, aby  po roku intensywnej nauki języka uczniowie mogli już wypowiadać się po włosku i nawiązywać kontakty z rodzimymi użytkownikami tego języka. W trakcie nauki planujemy realizację różnych projektów, jak warsztaty kulinarne czy projekty organizowane przy współpracy z instytucjami włoskimi (patrz projekt z 2019)  , a w III klasie  organizujemy wyjazd projektowy do Apulii. Docelowo zachęcamy naszych uczniów do zdawania matury rozszerzonej z języka włoskiego, jak i do egzaminu zewnętrznego CILS 2 (poziom B2),organizowanego przez Włoski Instytut Kultury w Warszawie.

Tegoroczny kurs „Allora” rusza 3 marca o godz.16.00. Dla wszystkich osób, które zadeklarowały chęć uczestniczenia w kursie zostaną wygenerowane bednarskie maile, za pośrednictwem których zostaną zaproszone na platformę google meet, gdzie będą się odbywały nasze spotkania. Jednocześnie informuję, że termin rejestrowania się na kurs Allora mija 26.02.21.

 Zapraszamy serdecznie,

Katarzyna Sołdacka i Marta Bonanno