ESN = European School Network

ESN czyli że co?
Pełna angielska nazwa brzmi European School Network.

Kto za tym stoi?
ESN to stowarzyszenie europejskich szkół, przede wszystkim liceów. Pomysł narodził się w Finlandii w 2006r.: siedem tamtejszych szkół, wraz z partnerskimi szkołami z innych krajów europejskich, postanowiło nawiązać stałą współpracę międzynarodową, polegającą na organizowaniu wymian międzyszkolnych oraz całorocznej serii warsztatów naukowych na terenie każdego kraju, w których mogłaby brać udział młodzież z poszczególnych szkół partnerskich, na konkretnie określonych zasadach. Wszystkie działania realizowane w ramach ESN odbywają się w języku angielskim.

O co dokładnie chodzi?
Każda szkoła co najmniej raz w roku organizuje u siebie warsztaty o konkretnej tematyce. Może w nich brać udział młodzież ze szkół partnerskich (najczęściej 2, maksymalnie 3 osoby z każdej), liczbę uczestników określają gospodarze.

W większości wypadków, uczestnicy i uczestniczki pokrywają tylko koszty podróży, przyjmowani są przez rodziny i szkoła-gospodarz otacza wszystkich opieką, a także finansuje cały program pobytu. Najczęściej, młodzież oddelegowana jest przez dyrekcję lub koordynatora ESN i samodzielnie dokonuje zakupu biletu lotniczego lub kolejowego.

W niektórych przypadkach niezbędna jest obecność nauczyciela-opiekuna, mogą też pojawić się dodatkowe koszty, o czym organizator zawsze informuje w ofercie warsztatowej.

Ponadto, istnieje możliwość organizowania wymian dwustronnych między szkołami partnerskimi oraz naukowe wyjazdy indywidualne do wybranej szkoły partnerskiej, której warunki ustalane są między dyrekcjami obu szkół (wysyłającej i przyjmującej).

Wszystkie osoby biorące udział w warsztatach ESN, korzystając z gościnności rodzin szkół partnerskich, zobowiązane są również do przyjmowania u siebie w domu gości z naszych zaprzyjaźnionych europejskich szkół.

„Bednarska” należy do ESNu od roku szkolnego 2016/2017.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie stowarzyszenia:
http://www.esnetwork.eu

Lista szkół partnerskich:
https://www.esnetwork.eu/schools-and-contact

Regulamin ESN dla I SLO:
https://bdnr.pl/wp-content/uploads/Regulamin-ESN-wersja-2022-na-www.pdf


Bednarska organizuje dla ESNu NEVER AGAIN

Bednarska i Bednarska Realna organizują dla ESNu ECO XPERIENCE 

nasza pierwsza konferencja ESN w Budapeszcie w październiku 2016r.