21 września 2021

SPOTKANIE PROJEKTOWE ALL INC! W BUDAPESZCIE

17-19 września 2021

Po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się i poznać osobiście w stolicy Węgier, jako że poprzednie dwa spotkania odbyły się w formie zdalnej. Wydarzenie przygotowane zostało przez Uniwersytet w Budapeszcie. Była to okazja do podsumowania pierwszego roku działań projektowych, większość czasu została poświęcona Zadaniu na 1 tzn. ankiecie przygotowanej przez Katolicki Uniwersytet w Leuven (przetłumaczonej na j.polski przez naszą młodzież, przeprowadzoną w środowisku szkół w Zespołu Szkół „Bednarska”, a także wśród nauczycielstwa dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Szkół im. Janusza Koraczka w Polsce) oraz Zadaniu nr 2 – formułowaniu wspólnej, europejskiej wizji szkół włączających, przyjaznej osobom LGBT+. Zainicjowane zostały także dwa kolejne zadania, nr 6 „Story-telling: The Human Library” oraz nr 3 „Tools For Schools”. Będą one realizowane w najbliższym roku szkolnym.

Ponadto, spędziliśmy sporo czasu na rozmowach, dzięki którym poznaliśmy się nawzajem, zarówno przedstawiciele i przedstawicielki środowisk edukacyjnych, jak i poszczególnych państw europejskich.

Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w lutym 2022 na południu Hiszpanii w Kadyksie.

Więcej szczegółowych informacji, w tym blog projektowy, znajdują się pod adresem www.allinc.eu  

Bartek Pielak i Marek Kraszewski