14 września 2021

CHCĘ CI COŚ O-POWIEDZIEĆ

Zachęcamy Cię do udziału w projekcie Erasmus+ ALL INC!, jego kolejny etap polega na współtworzeniu kolekcji osobistych świadectw, związanych z przeżyciami osób LGBT+ oraz przemyśleniami w tym temacie. Każda ze szkół i uczelni partnerskich tworzy taką kolekcję w swoim kraju. Następnie zostaną one zebrane w jednej europejskiej e-kolekcji.

Sposób wypowiedzenia się w sprawie nie ma ograniczeń, na przykład może to być:
– opowiadanie, o Tobie lub o kimś Ci bliskim
– list
– wiersz
– manifest
– miniatura filmowa
– praca plastyczna
Przy tym działaniu granice nie istnieją, chyba że takie, które wyznacza Twoja wyobraźnia.

O ile to możliwe, postaraj się przygotować tę pracę w wersji dwujęzycznej (w języku polskim i angielskim) lub uniwersalnej – czyli zrozumiałej dla każdej osoby, niezależnie od tego, skąd pochodzi. Chcielibyśmy dołączyć jak najwięcej prac projektowych do wspólnej Biblioteki ALL INC! mającej już swoją nazwę: „The Human Library”. Jeśli nie jesteś w stanie przygotować wersji angielskiej, powiedz nam o tym i pomożemy.

Swoją wypowiedź w temacie prześlij na adres allinc@bednarska.edu.pl , pisząc w tytule wiadomości Chcę Ci coś o-powiedzieć. Nie musisz się podpisywać imieniem i nazwiskiem, możesz użyć pseudonimu lub inicjałów.

Celem tego działania jest publikacja osobistych wypowiedzi w temacie i opublikowanie ich w Internecie. Myślą przewodnią tej europejskiej e-kolekcji jest zdanie Przecież jesteśmy. Będzie ona dostępna w dwóch wersjach: w języku oficjalnym danego kraju oraz w języku angielskim. 

Symbolem tego działania jest tabliczka czekolady, zaprojektowana przez osoby ze szkoły w Niderlandach. Być może czasem się zdarza, że ktoś wyciąga tabliczkę i zjada ją sam, być może w ukryciu. Najczęściej jednak jest tak, że jedzenie czekolady zbliża, bo dzielisz się nią z innymi. Sprawiasz, że dobrze czujesz się Ty sam(a) oraz że dobrze czują Ci, z którymi się dzielisz. Tak samo będzie z e-kolekcją „The Human Library”, chcemy się nią ze sobą nawzajem dzielić i zbliżyć się do siebie dzięki nadesłanym wypowiedziom.

Dla zachęty, Ekipa ALL INC! BDNR przygotowała specjalny filmik promocyjny zatytułowany „Be Brave”:

Czekamy na Twój głos w sprawie do końca bieżącego roku szkolnego tzn. do końca czerwca 2023r.