02 grudnia 2020

Rekrutacja 2021-2022

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie dwóch grup: jednej zerowej i drugiej kontynuacyjnej. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, dotyczącymi rekrutacyjnego planu działań wiosną 2021r.

Należy:
– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl i zaznaczyć wybór Hiszpański XL (6h od zera lub 6h kontynuacja) w swoim profilu
– wysłać zgłoszenie na egzamin kwalifikujący na adres barto.pielak@bednarska.edu.pl
– wziąć udział w kursie Martes 13
– przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

Kurs przygotowawczo-uświadamiający Martes 13 odbywać się będzie się co wtorek w dniach 2 – 23 marca 2021r. w godz. 16 – 17:30. Poprowadzą go bednarscy iberyści.

Wszyscy kandydaci i kandydatki chcący rozpocząć naukę j.hiszpańskiego w grupie XL przychodzą na pierwsze zajęcia Martes 13 we wtorek 2 marca 2021r. o godz.16:00, przygotowani zgodnie z instrukcją do pobrania tutaj od 15 lutego 2021r.

Wszyscy kandydaci i kandydatki chcący kontynuować naukę j.hiszpańskiego w grupie XL obowiązkowo przystępują do testu progowego we wtorek 23 lutego 2021r. o godz.16:00 i na podstawie wyników kandydat (ka) otrzymuje informację, czy spełnił (a) wymagania progowe – zostanie ona wysłana pocztą internetową do niedzieli 28 lutego 2021r. włącznie.

Osoby uczestniczące w zajęciach Martes 13 nie mogą brać udziału w pozostałych konkursach Bednarski Mastermind i mogą otrzymać nagrody przewidziane w Regulaminie konkursów rekrutacyjnych.


Zgłoszenie na Martes 13 – nauka od zera

Zgłoszenie na Martes 13 – kontynuacja

Orientacyjny zakres materiału dla grupy kontynuacyjnej