Zaproszenie do projektu – Hiszpański XL

Projekt Hiszpański XL to rozszerzenie języka obcego na „Bednarskiej” realizowane od 2016r. Od samego początku jego podstawowym założeniem jest rozwijanie wysokiej kompetencji językowo-kulturowej. W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 powstanie grupa kontynuacyjna dla osób chcących kontynuować naukę tego języka po szkole podstawowej, posiadających wiedzę na poziomie A2/A2+.

Każdy osoba zainteresowana nauką w grupie Hiszpański XL:
– zaznacza właściwą opcję w trakcie rejestracji
– przystępuje do egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki
– bierze udział w konkursie Entre dos mundos odbywającym się w niedzielę 24 marca 2024r. w godz. 11:00 – 15:00 (mniej więcej) prowadzonym przez bednarską ekipę iberystyczną
– uiszcza opłatę rekrutacyjną w wysokości 400 zł

Osoby uczestniczące w kursie przygotowawczym Entre dos mundos:
– nie mogą brać udziału w pozostałych kursach ani konkursach rekrutacyjnych
– mogą otrzymać bonusy przewidziane w Regulaminie kursów i konkursów rekrutacyjnych.

W naszym liceum zajęcia językowe w grupie Hiszpańskiego XL realizowane są w wymiarze 6h tygodniowo w klasie I LO. W kolejnych latach (klasa II i III) w planie pojawiają się dodatkowe zajęcia popołudniowe poświęcone kulturze krajów hiszpańskojęzycznych.

Grupy Hiszpańskiego XL mogą korzystać z ciekawej oferty wyjazdów Bednarskiej Międzynarodowej, tym bardziej że nasze liceum zaprzyjaźnione jest z trzema szkołami w Hiszpanii (Córdoba, Aranjuez i Santiago de Compostela) oraz uzyskało Akredytację Erasmusa na lata 2012-2027.

Kontakt z opiekunem projektu: barto.pielak@bednarska.edu.pl