Zaproszenie do projektu – Hiszpański XL

Projekt Hiszpański XL ma już swą ciekawą, choć wciąż niedługą historię: ruszył w roku szkolnym 2015 / 2016 jako kolejne rozszerzenie języka obcego na „Bednarskiej”. Od samego początku jego podstawowym założeniem jest rozwijanie wysokiej kompetencji językowo-kulturowej. 

W nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 powstanie grupa kontynuacyjna dla osób chcących kontynuować naukę tego języka po szkole podstawowej, posiadających wiedzę na poziomie A2+.

Każdy osoba zainteresowana nauką w grupie Hiszpański XL:
– zaznacza właściwą opcję w trakcie rejestracji
– przystępuje do egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki
– bierze udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– bierze udział w kursie przygotowawczym Hispaniola odbywającym się co wtorek w dniach 7 – 28 marca 2023r. w godz. 16 – 17:30 (mniej więcej), prowadzonych przez bednarską ekipę iberystyczną
– uiszcza opłatę rekrutacyjną w wysokości 550 zł

Osoby uczestniczące w kursie przygotowawczym Hispaniola:
– nie mogą brać udziału w pozostałych kursach ani konkursach rekrutacyjnych
– mogą otrzymać nagrody przewidziane w Regulaminie kursów i konkursów rekrutacyjnych.

W naszym liceum zajęcia językowe w grupie Hiszpańskiego XL realizowane są w wymiarze 6h tygodniowo w klasie I LO. W kolejnych latach, pojawiają się w planie obowiązkowe konwersacje z nauczycielem natywnym (dodatkowe 2h tygodniowo), a także co jakiś czas we wtorek po lekcjach organizowane są zajęcia El Séptimo Arte poświęcone kulturze krajów hiszpańskojęzycznych, prezentowanej m.in. poprzez spotkania z kinem hiszpańskim i hispanoamerykańskim.

Grupy Hiszpańskiego XL mogą korzystać z ciekawej oferty wyjazdów Bednarskiej Międzynarodowej, tym bardziej że nasze liceum zaprzyjaźnione jest z trzema szkołami w Hiszpanii (Córdoba, Aranjuez i Santiago de Compostela) oraz uzyskało Akredytację Erasmusa na lata 2012-2027.

Kontakt z opiekunem projektu: barto.pielak@bednarska.edu.pl