Zaproszenie do projektu – Hiszpański XL

W roku szkolnym 2015 / 2016 ruszyło kolejne rozszerzenie języka obcego na „Bednarskiej”, Hiszpański XL. W zamyśle, była to z jednej strony naturalna kontynuacja programu istniejącego wówczas Gimnazjum Hispaniola, z drugiej możliwość nauki języka hiszpańskiego w intensywnym rytmie także dla tych osób, które chciałyby dołączyć do naszego liceum, aby rozpocząć lub kontynuować w nim naukę tego właśnie języka.

Podstawowe założenie Hiszpańskiego XL to rozwijanie wysokiej kompetencji językowo-kulturowej, dające docelowo możliwość przystąpienie do wybranego certyfikatu językowego DELE. 

W nadchodzącym roku szkolnym planujemy utworzenie dwóch grup: początkującej i kontynuacyjnej.
Grupa początkująca (INI) powstaje dla osób, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka hiszpańskiego.
Grupa kontynuacyjna (CONTI) powstaje dla osób chcących kontynuować naukę ze szkoły podstawowej, posiadających wiedzę na poziomie A2+.

Każdy osoba zainteresowana nauką w jednej z grup Hiszpańskiego XL:
– zaznacza właściwą opcję w trakcie rejestracji
– przystępuje do egzaminów z języka polskiego i matematyki
– bierze udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– bierze udział w kursie przygotowawczym Martes 13, odbywającym się co wtorek w dniach 8 – 29 marca 2022r. w godz. 16 – 17:30 (mniej więcej), prowadzonych przez bednarską ekipę iberystyczną
– uiszcza opłatę rekrutacyjną w wysokości 450 zł

Osoby uczestniczące w kursie przygotowawczym Martes 13 nie mogą brać udziału w pozostałych kursach ani konkursach rekrutacyjnych i mogą otrzymać nagrody przewidziane w Regulaminie kursów i konkursów rekrutacyjnych.

W naszym liceum zajęcia językowe w grupie Hiszpańskiego XL realizowane są w wymiarze 6h tygodniowo w klasie I LO. W kolejnych latach, pojawiają się w planie obowiązkowe konwersacje z nauczycielem natywnym (dodatkowe 2h tygodniowo), a także raz w miesiącu organizowane są zajęcia popołudniowe El Séptimo Arte poświęcone kulturze krajów hiszpańskojęzycznych, prezentowanej m.in. poprzez spotkania z kinem hiszpańskim i hispanoamerykańskim.

Grupy Hiszpańskiego XL mogą korzystać z ciekawej oferty wyjazdów Bednarskiej Międzynarodowej, tym bardziej że nasze liceum zaprzyjaźnione jest z trzema szkołami w Hiszpanii (Córdoba, Aranjuez i Santiago de Compostela), a także organizuje tygodniowe wyjazdy językowe (Salamanca, Santiago de Compostela).

Kontakt z opiekunem projektu: barto.pielak@bednarska.edu.pl