Martes 13

Martes 13 to cykl zajęć o charakterze przygotowawczo-uświadamiającym dla osób zainteresowanych nauką w grupie z rozszerzeniem języka hiszpańskiego. Odbywają się one co tydzień we wtorki w marcu i prowadzone są przez ekipę bednarskich iberystów.

Z jednej strony, są one integralną częścią procesu rekrutacji do I SLO, z drugiej zaś stwarzają możliwość zapoznania się z atmosferą naszej szkoły, z metodami pracy stosowanymi przez nauczycieli oraz okazją do wymiany poglądów i dzielenia się pasjami.

Grupa początkująca (INI) : Pierwsze zajęcia odbywają się we wtorek 8 marca o godz. 16:30, należy się do nich przygotować na podstawie instrukcji dostępnej tutaj.

Grupa kontynuacyjna (CONTI) : Pierwsze zajęcia odbywają się we wtorek 8 marca o godz.16:00, wszystkie chętne osoby przystępują tego dnia do testu progowego. Należy się do nich przygotować na podstawie instrukcji dostępnej tutaj.

Wszystkie osoby zainteresowane projektem Hiszpański XL muszą:
– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl najpóźniej do 28 lutego 2022 włącznie i zaznaczyć wybór Hiszpański XL (6h od zera lub 6h kontynuacja) w swoim profilu
– wziąć udział w kursie przygotowawczo-uświadamiającym Martes 13
– przystąpić do egzaminów z języka polskiego i matematyki
– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną