02 grudnia 2020

Martes 13

Martes 13 to cykl zajęć o charakterze przygotowawczo-uświadamiającym dla osób zainteresowanych nauką w grupie z rozszerzeniem języka hiszpańskiego. Odbywają się one co tydzień we wtorki w marcu i prowadzone są przez bednarskich iberystów – w tym roku online, za pomocą jednego z komunikatorów internetowych (szczegóły techniczne w połowie lutego 2021r.).

Z jednej strony, są one integralną częścią procesu rekrutacji do I SLO, z drugiej zaś stwarzają możliwość zapoznania się z atmosferą naszej szkoły, z metodami pracy stosowanymi przez nauczycieli oraz okazją do wymiany poglądów i dzielenia się pasjami.

Nauka od zera : Pierwsze zajęcia odbywają się we wtorek 2 marca o godz.16:00, należy się do nich przygotować na podstawie instrukcji dostępnej tutaj.

Kontynuacja nauki : Tydzień przed rozpoczęciem zajęć, we wtorek 23 lutego o godz.16:00, wszyscy zainteresowani przystępują do testu progowego na poziomie A2. Ci, którzy uzyskają zadowalający wynik (na poziomie co najmniej 60%), otrzymują informację pocztą internetową najpóźniej do niedzieli 28 lutego, iż są przyjęci na zajęcia Martes 13. Na ostatnich zajęciach (23 marca) uczestnicy i uczestniczki piszą test sprawdzający, przygotowany w oparciu o zagadnienia poruszone w trakcie spotkań.

Wszystkie osoby zainteresowane projektem Hiszpański XL muszą:
– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl i zaznaczyć wybór Hiszpański XL w swoim profilu
– wysłać zgłoszenie na egzamin kwalifikujący na adres barto.pielak@bednarska.edu.pl
– wziąć udział w kursie Martes 13
– przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

Zgłoszenie na Martes 13 – nauka od zera

Zgłoszenie na Martes 13 – kontynuacja

Orientacyjny zakres materiału dla grupy kontynuacyjnej