04 grudnia 2020

Zaproszenie do projektu

Projekt Francuski XL adresowany jest do uczniów, którzy pragną uczuć się tego języka w intensywnym rytmie – przewidujemy 6 – 8 godzin nauki języka tygodniowo, w tym minimum 2 godziny Kultury Francji i krajów frankofońskich .

 Na zajęciach rozwijamy oczywiście sprawności językowe i poznajemy kulturę Francji, ponadto rozwijamy również ważną umiejętność samodzielnej pracy z językiem. 

Chcielibyśmy, aby dzięki wykorzystywaniu w nauce materiałów autentycznych (muzyka, film, artykuły…) nasi uczniowie w naturalny sposób rozwijali kompetencję językowo-kulturową i aby lekcja j. francuskiego stanowiła sposobność do interakcji.

Celem zajęć jest przygotowanie do matury rozszerzonej oraz do międzynarodowego egzaminu językowego DELF (znajomość języka na poziomie B1/B2).

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie dwóch grup: początkującej i kontynuacyjnej.