TOUR DE FRANCE 2022 – kurs przygotowawczy

Każdy kandydat i każda kandydatka do grupy Francuski XL musi wziąć udział w zajęciach przygotowawczych TOUR DE FRANCE na poziomie początkującym lub kontynuacyjnym. 

Spotkania grupy KONTYNUUJĄCEJ naukę języka francuskiego będą się odbywać stacjonarnie co wtorek w dniach 8 – 29 marca w godz. 16 – 17:30 w sali 24,  w budynku szkoły przy ulicy Zawiszy 13. Celem zajęć jest min. wyrównywanie poziomu znajomości języka francuskiego uczniów.

Należy:
– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl najpóźniej do 28 lutego 2022 włącznie i zaznaczyć wybór Francuski XL (6h od początku lub 6h kontynuacja) w swoim profilu
– wziąć udział w kursie przygotowawczym TOUR DE FRANCE
– przystąpić do pisemnych egzaminów z języka polskiego i matematyki
– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

Osoby uczęszczające na kurs TOUR DE FRANCE nie biorą udziału w konkursach rekrutacyjnych.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i konkursów rekrutacyjnych.