TOUR DE FRANCE 2022 – kurs przygotowawczy

Każdy kandydat i każda kandydatka do grupy Francuski XL musi wziąć udział w zajęciach przygotowawczych TOUR DE FRANCE na poziomie początkującym lub kontynuacyjnym. Odbywać się będą raz w tygodniu (wtorek i czwartek) dla każdej z grup, w dniach 1 – 29 marca 2022r. o godz. 16:00. 

Należy:
– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl najpóźniej do 28 lutego 2022 włącznie i zaznaczyć wybór Francuski XL (6h od początku lub 6h kontynuacja) w swoim profilu
– wziąć udział w kursie przygotowawczym TOUR DE FRANCE
– przystąpić do pisemnych egzaminów z języka polskiego i matematyki
– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

Osoby uczęszczające na kurs TOUR DE FRANCE nie biorą udziału w konkursach rekrutacyjnych.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i konkursów rekrutacyjnych.