TOUR DE FRANCE 2023 – kurs przygotowawczy

Każdy kandydat i każda kandydatka do grupy Francuski XL musi wziąć udział w zajęciach przygotowawczych TOUR DE FRANCE

Spotkania grupy  kontynuującej naukę języka francuskiego będą się odbywać  co czwartek w dniach 9 – 30 marca w godz. 17:30– 18:30 w sali 24,  (UWAGA! Z uwagi na egzaminy pisemne do szkoły ostatnie spotkanie odbędzie się we wtorek 28 marca w tych samych godzinach) w budynku szkoły przy ulicy Zawiszy 13. Celem zajęć jest min. wyrównywanie poziomu znajomości języka francuskiego uczniów.

Należy:
– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl najpóźniej do 28 lutego 2023 włącznie i zaznaczyć wybór Francuski XL kontynuacja
– wziąć udział w kursie przygotowawczym TOUR DE FRANCE
– przystąpić do pisemnych egzaminów z języka polskiego i matematyki
– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

Osoby uczęszczające na kurs TOUR DE FRANCE nie biorą udziału w konkursach rekrutacyjnych.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów językowych i konkursów.