28 listopada 2022

Wymiana polsko-niemiecka część II – młodzież Bednarskiej w Berlinie i Bad Nenndorf

13-18 listopada –  rewizyta uczniów i uczennic I SLO w szkole partnerskiej w Bad Nenndorf.  Część pierwsza wyjazdu to wspólne chwile spędzone w Berlinie.  Wizyta w Little Big City i na stacji Berlin Friedrichstraße, który w czasach DDR pełnił funkcję kolejowego przejścia granicznego między Berlinem Wschodnim a Zachodnim.  Ponadto pozostałości Muru Berlińskiego przy Bernauer Straße,   zwiedzanie dawnego więzienia Stasi –Museum – Miejsca Pamięci Berlin-Hohenschönhausen, Museum DDR nad Szprewą, jak też wizyta w Bundestagu i podziwianie widoków Berlina z kopuły gmachu Reichstagu.
Następnie wspólny przejazd do Hannoveru i Bad Nenndorf, gdzie nastąpiła twórcza praca projektowa całej polsko-niemieckiej grupy w szkole niemieckiej, połączona ze zwiedzaniem Hannoveru i wspólnym spędzaniem czasu.
Był to wyjazd pełen wrażeń historyczno-politycznych z dość napiętym programem każdego dnia, ale również czas radosnych chwil, poznawania kraju swoich partnerów, możliwości spędzania wolnego czasu ze swoimi rówieśnikami z Niemiec.
Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

https://www.facebook.com/DPJWPNWM

https://www.instagram.com/dpjw_pnwm/