Hiszpański XL

Zaproszenie do projektu

Teledysk – Tajemnica Salamanki
(zrealizowany w 2019r. w trakcie wyjazdu językowego)

Teledysk – Makarena kordobiańska
(zrealizowany w 2022r. w trakcie mobilności Erasmusa+)