Hiszpański XL

Zaproszenie do projektu

Rekrutacja 2022/2023

Martes 13

Film – Tajemnica Salamanki
(zrealizowany w 2019r. w trakcie wyjazdu językowego)