28 października 2021

NASZ GŁOS

https://bit.ly/3Cn25gv

W naszym mikrodziale „Piszą o Nas” zamieszczamy zazwyczaj chwaliposty. Tym razem jest inaczej. Chci_elibyśmy_ałybyśmy, żeby ten artykuł nigdy nie musiał powstawać. Jednakże, w świetle informacji, jakie docierały do nas w ostatnim czasie, uważamy, że to bardzo dobrze, że jednak powstał. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się dotrzeć do jak największej liczby osób, które chciałyby zabrać głos w sprawie lub/i zgłosić doświadczenia związane z przekroczeniem granic lub jakąkolwiek formą nadużyć ze strony naszego środowiska. Apelujemy do wszystkich tych, któr_zy_e doświadczy_li_ły bądź by_li_ły świadkami tego typu zachowań o pilny kontakt. Wiadomości można przesyłać anonimowo na adres: twojglos@bednarska.edu.pl