25 stycznia 2021

#EveryNameCounts

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec zachęca do udziału w niezwykłej, międzynarodowej, internetowej akcji #EveryNameCounts, z myślą o zbliżającym się Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dn. 1/11/2005 w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi poniżej informacjami. 

film: https://player.vimeo.com/video/410217843?dnt=1&app_id=122963

strona internetowa: https://jewish.pl/pl/2021/01/21/archiwum-arolsen-upamietnia-ofiary-w-cyfrowym-projekcie