22 lutego 2021

ERASMUS+ ALL INC! – europejska ankieta nt. szkoły inkluzywnej

I SLO „Bednarska” zachęca do udziału w ankietach będących ważnym działaniem w ramach projektu ALL INC! Przygotowane zostały trzy wersje:

→ uczniowska, dla młodzieży w wieku 13-18 lat
https://www.surveymonkey.com/r/PL_Pupils_Secondary_Education

→ nauczycielska
https://www.surveymonkey.com/r/PL_Teachers_Secondary_Education

→ społecznościowa (dla osób dorosłych, na różne sposoby związane ze szkołą)
https://www.surveymonkey.com/r/PL_Parents_Community

Zależy nam na dotarciu do możliwie najszerszego grona, na zebraniu licznych i różnorodnych opinii oraz punktów widzenia. Stąd też prosimy Was wszystkich nie tylko o wypełnienie odpowiedniej ankiety, lecz również o przekazanie informacji o niej osobom, które pomogą nam zrealizować badanie opinii na możliwie najbardziej licznej i różnorodnej próbie. Poniżej znajduje się link z przekierowaniem na film promujący ankiety i wyjaśniający cel działania.

Identyczne działania przeprowadzone są we wszystkich ośmiu krajach partnerskich i stanowią kontynuację badań realizowanych już w latach 2012 i 2016. 

Ankiety można wypełniać do 15 czerwca br. włącznie. UWAGA! osoby niepełnoletnie, chętne do udziału w ankiecie uczniowskiej, muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego. Formularz można pobrać poniżej i należy go odesłać na adres allinc@bednarska.edu.pl  

Więcej informacji nt. projektu można uzyskać na stronie internetowej www.allinc.eu

Filmik promujący ankiety ALL INC!

Zgoda rodzica LUB opiekuna na udział w ankiecie uczniowskiej ALL INC!