20 kwietnia 2023

BDNR IS ALL INC! – Ciąg dalszy nastąpił

Po niemal 2-letniej przerwie spotkaliśmy się z proboszczem warszawskiej Parafii Ewangelicko-Reformowanej, by porozmawiać o sytuacji osób nieheteronormatywnych w Polsce. Punktem odniesienia do naszej rozmowy były najnowsze statystyki CBOS wskazujące na gwałtowny spadek religijności wśród młodych ludzi oraz wzrastający stopień akceptacji dla nieheteronormatywności pomimo niesłabnących głosów dyskryminacji ze strony klasy politycznej i duchowieństwa rzymskokatolickiego. 

Dlaczego udaliśmy się na tę rozmowę do tego akurat duchownego? Pastor Michał Jabłoński od dłuższego czasu okazuje wsparcie tęczowemu środowisku, wielokrotnie wypowiadając się pozytywnie o idei Tęczowych Piątków w polskich szkołach oraz potępiając narastającą presję ze stron środowisk konserwatywnej kontrrewolucji, które pod płaszczykiem dbania o wartości chrześcijańskie tak naprawdę sprzeniewierzają się im. Poza tym, jako duchowny swego kościoła kieruje się zasadą Ecclesia Reformata et Semper Reformanda – kościół reformowany i stale reformujący się. Idealnie wpisuje się ona w pedagogikę „Bednarskiej”, szkoły zreformowanej i stale reformującej się.

W spotkaniu udział wzięła delegacja młodzieżowa ALL INC! wraz z opiekunem, wicedyrektorem I SLO Barto Pielakiem. W tym roku dobiega końca 3-letni projekt Erasmus+, konferencja podsumowująca odbędzie się w Monachium w dn. 11-14 maja i organizowana jest przez tamtejszy uniwersytet, jedną z placówek partnerskich. Polska delegacja przygotowuje prezentację będącą głosem w dyskusji o tym, jak współtworzyć przestrzeń przyjazną dla osób LGBT+ w szkole.