Bednarski Informator

WAŻNA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z OPUBLIKOWANEM WYNIKÓW EGZAMINÓW DO I SLO ‘Bednarska’

Osoby spoza Zespołu Szkół „Bednarska” wpłacają wpisowe w wysokości 1000 złotych na konto szkoły, najpóźniej do piątku 25 maja br., jako deklarację chęci nauki w naszym liceum.

Absolwenci gimnazjów z Zespołu Szkół „Bednarska” (Raszyńska, Startowa, Hispaniola) wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1130 złotych, również jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum również do 25 maja br.

Nie uiszczenie ww. kwoty w określonym terminie wiąże się ze skreśleniem osoby z Listy przyjętych I SLO.

Przypominamy o odpowiednim dopisku w tytule, imię i nazwisko ucznia / uczennicy oraz kod z systemu rejestracji.

Dane do przelewu:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bank Pekao S.A. I oddział w Warszawie

75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

Ponadto, osoby z listy przyjętych, które z jakichkolwiek względów zrezygnują z miejsca w I SLO, proszone są o jak najszybsze podanie tej informacji Dyrekcji Szkoły, ze względu na tych, którzy znaleźli się na Liście rezerwowej do I SLO oraz dynamiczną sytuację rekrutacyjną.

Przyjęci do I SLO zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów ( http://bdnr.pl/informator/?page_id=441 ) w sekretariacie szkoły, w terminie najpóźniej do wtorku 10 lipca br. włącznie.

Osoby z listy rezerwowej, zainteresowane nauką w naszym liceum, proszone są o kontakt mailowy bezpośrednio z dyrektorką szkoły, Wandą Łuczak wandaluczak@bednarska.edu.pl