Bednarski Informator
Bednarska

Jeżeli czytacie Państwo informacje na temat różnych szkół, to zauważycie zestaw bardzo często powtarzających się słów. „Dobra”, „atrakcyjna”, przyjazna”, „otwarta”, „rozwijająca”, „bezpieczna”, „z wymianą międzynarodową”, „z poszerzonym angielskim”... Staramy się o szkołach naszego zespołu mówić innym językiem.  W 1989 roku stworzyliśmy „Bednarską”, pierwszą społeczną szkołę w Warszawie. I jesteśmy dzisiaj jeszcze bardziej pewni, niż wtedy, że ta sama szkoła może być dobra dla Janka, ale niedobra dla Małgosi, że może rozwijać Hanię, ale Manię już nie. Edukacja nie jest zestawem stałych recept, których stosowanie zapewnia sukces, a szkoła to nie wytwórnia ujednoliconego produktu…

Co zatem robić? Żyć bez reguł wychowawczych? Bez pomysłów na nowoczesna dydaktykę? Nie!  Należy mieć i pomysł i zasady, ale przede wszystkim mieć nauczycieli, którzy będą inteligentni, przytomni i samodzielni. Tacy, którzy zauważą, kiedy najdoskonalsza z pozoru zasada nie działa i którzy chcą i potrafią wymienić ją na lepszą. I tacy, którzy zauważą problem pojedynczego człowieka, a nie problem statystyk i ewaluacji.

Mamy klasówki, poprawki, wycieczki z plecakami (w tym obowiązkowa wielodniowa wyprawa rowerowa po lesie), teatr, dużo godzin języków obcych, indywidualny plan zajęć szkolny, a nawet sąd i sejm. Naszym największym atutem pozostają jednak ludzie. Od lat jesteśmy grupą szkół zatrudniających ludzi z charakterem. Nasz nauczyciel wierzy w sens dzielenia się własną wiedzą, potrafi współpracować z młodzieżą – i z innymi nauczycielami (chyba nie myślą Państwo, że to łatwe!). Właśnie współpracować, ponieważ dobra edukacja polega na współdziałaniu tych, którzy wiedzą więcej z tymi, którzy więcej będą wiedzieć już niedługo.

Tworzymy środowisko Zespołu Szkół „Bednarska”. Ciekawe, chociaż wymagające. Takie, którego warto być częścią.

Jan Wróbel

Jak to jest na Bednarskiej?

TESTY POZIOMUJĄCE Z JĘZYKÓW: NIEMIECKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I FRANCUSKIEGO (grupy 4-godzinne)

Uczniowie chcący kontynuować naukę języka niemieckiego w I SLO "Bednarska" (oprócz gimnazjalistów z Raszyńskiej)  piszą test poziomujący w szkole na Zawiszy w najbliższy czwartek (24. maja) o godzinie 15.

Gimnazjaliści z Raszyńskiej napiszą test z języka niemieckiego w swojej szkole w późniejszym terminie. Zostaną o nim poinformowani na IDU oraz mailowo.

Wszyscy uczniowie chcący kontynuować naukę języka hiszpańskiego i francuskiego w I SLO "Bednarska" piszą test poziomujący w szkole na Zawiszy we wtorek (5. czerwca) o godzinie 15.

Informacje o salach, w których będzie pisany o test, uczniowie znajdą na tablicy na parterze (na wprost drzwi wejściowych).

Agata Dąbrowska
Koordynator języków drugich
I SLO "Bednarska"

WAŻNA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z OPUBLIKOWANEM WYNIKÓW EGZAMINÓW DO I SLO ‘Bednarska’

Osoby spoza Zespołu Szkół „Bednarska” wpłacają wpisowe w wysokości 1000 złotych na konto szkoły, najpóźniej do piątku 25 maja br., jako deklarację chęci nauki w naszym liceum.

Absolwenci gimnazjów z Zespołu Szkół „Bednarska” (Raszyńska, Startowa, Hispaniola) wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1130 złotych, również jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum również do 25 maja br.

Nie uiszczenie ww. kwoty w określonym terminie wiąże się ze skreśleniem osoby z Listy przyjętych I SLO.

Przypominamy o odpowiednim dopisku w tytule, imię i nazwisko ucznia / uczennicy oraz kod z systemu rejestracji.

Dane do przelewu:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bank Pekao S.A. I oddział w Warszawie

75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

Ponadto, osoby z listy przyjętych, które z jakichkolwiek względów zrezygnują z miejsca w I SLO, proszone są o jak najszybsze podanie tej informacji Dyrekcji Szkoły, ze względu na tych, którzy znaleźli się na Liście rezerwowej do I SLO oraz dynamiczną sytuację rekrutacyjną.

Przyjęci do I SLO zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów ( http://bdnr.pl/informator/?page_id=441 ) w sekretariacie szkoły, w terminie najpóźniej do wtorku 10 lipca br. włącznie.

Osoby z listy rezerwowej, zainteresowane nauką w naszym liceum, proszone są o kontakt mailowy bezpośrednio z dyrektorką szkoły, Wandą Łuczak wandaluczak@bednarska.edu.pl

Wyniki rekrutacji do I SLO

Szanowni Państwo,

w linkach poniżej znajdują się wyniki rekrutacji do I SLO Bednarska.

Lista przyjętych

Lista rezerwowa

Wyniki konkursu Bednarski Mastermind 2018

Uwaga: Wszyscy laureaci konkursu – nawet ci, którzy zostali już przyjęci do I SLO „Bednarska” – muszą przyjść na egzamin pisemny z języka angielskiego w piątek 23 marca, ponieważ wyniki tego egzaminu decydują o przydziale do grup językowych.

Wyniki konkursu Bednarski Mastermind 2018

Dyscypliny: konkurs przyrodniczy „Z biegiem Wisły”, konkurs plastyczny „Picassa Łeb”, konkurs historyczny, matematyczna gra miejska.

Gratulujemy wyróżnionym. Wiemy, że nie było łatwo. Jesteśmy pewni, że wielu z naszych kandydatów, którzy nie otrzymali żadnych wyróżnień także sprawiło się na medal. Jak to jednak w sporcie bywa - medali jest zawsze za mało.

W konkursie Bednarski Mastermind przyznano następujące nagrody:


ZŁOTO – I miejsce ex aequo: przyjęcie do 1 SLO „Bednarska” i stypendium naukowe, zwalniające z 50% opłat czesnego w pierwszym roku nauki, z możliwością ubiegania się o przedłużenie tej ulgi na dalsze lata zdobywają:

Iza Janusz (Z biegiem Wisły)

Hanna Kędzierska (Z biegiem Wisły)

Maja Kudła (Picassa Łeb)

Maya Craknell (Picassa Łeb)

Filip Devillard (Picassa Łeb)

Pola Zabielska (konkurs historyczny)

Mikołaj Mańko (konkurs historyczny)

Piotr Góral (matematyczna gra miejska)

Zofia Pogorzelec (matematyczna gra miejska)


SREBRO – II miejsce ex aequo: przyjęcie do I SLO „Bednarska” bez dalszych egzaminów zdobywają:

Janina Morstin (Z biegiem Wisły)

Łukasz Kostera (Z biegiem Wisły)

Kacper Kurzela (Z biegiem Wisły)

Malwina Kaczorowska (Picassa Łeb)

BRĄZ – III miejsce ex aequo: zwolnienie z egzaminu z języka polskiego zdobywają:

Antoni Topa (Z biegiem Wisły)

Krzysztof Burchard (Z biegiem Wisły)

Jan Wołk-Lewanowicz (Z biegiem Wisły)

Marta Zawadzak (Z biegiem Wisły)

Julia Macioch (Z biegiem Wisły)

Krzysztof Polański (Z biegiem Wisły)

Olga Majewska (Picassa Łeb)

Zofia Szymańska (Picassa Łeb)

Mikołaj Lew-Soroczyński (Picassa Łeb)

Alicja Kryczka (Picassa Łeb)

Weronika Gudaniec (Picassa Łeb)

Karolina Rusak (Picassa Łeb)

Aleksandra Głowicka (konkurs historyczny)

Rafał Worożbit (konkurs historyczny)

Kalina Kaliszczak (konkurs historyczny)

Zuzanna Panasik (konkurs historyczny)

Olga Janczarek (konkurs historyczny)


WYRÓŻNIENIA: + 10 punktów procentowych do wyniku egzaminu z polskiego i matematyki zdobywają:

Oliwia Gontarek (Z biegiem Wisły)

Klara Tatar (Z biegiem Wisły)

Vladyslav Radionov (Z biegiem Wisły)

Tadeusz Romanowski (Z biegiem Wisły)

Jakub Skowron (Z biegiem Wisły)

Lilla Markiewicz (Z biegiem Wisły)

Milena Kiełbicka (Picassa Łeb)

Julia Gajewska (Picassa Łeb)

Władysław Łada (Picassa Łeb)

Maciej Bulicz (konkurs historyczny)

Zofia Nikołajew (Z biegiem Wisły)

Tadeusz Ejchart (matematyczna gra miejska)

Sabina Syoniewska (matematyczna gra miejska)

Kaja Wawer (matematyczna gra miejska)

Natalia Namysłowska (matematyczna gra miejska)

Michał Raczkowski (matematyczna gra miejska)

Jan Olechowski (matematyczna gra miejska)

Zuzanna Mąka (matematyczna gra miejska)

Joanna Dąbrowska (matematyczna gra miejska)

Jagna Chrulska (matematyczna gra miejska)

Antoni Olkiewicz (matematyczna gra miejska)

Henryk Dmitryjew (matematyczna gra miejska)

Uwaga: Wszyscy laureaci konkursu – nawet ci, którzy zostali już przyjęci do I SLO „Bednarska” – muszą przyjść na egzamin pisemny z języka angielskiego w piątek 23 marca, ponieważ wyniki tego egzaminu decydują o przydziale do grup językowych.

Rejestracja kandydatów

Wszyscy kandydaci, biorący udział w rekrutacji do I SLO „Bednarska” powinni zarejestrować się na stronie: rej.bdnr.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca do godziny 24.00.