Bednarski Informator

Bednarska bo...

Fakultety

Czytaj więcej!Testy poziomujące z języków drugich.

Testy poziomujące z języka niemieckiego i francuskiego - 8.06 (czwartek) godz. 15.00, z języka hiszpańskiego - 13.06 (wtorek) godz. 15.00. Szczegółowe informacje znajdują się w mailu.

Agata Dąbrowska, koordynator języków drugich

Wyniki egzaminów do I SLO Bednarska

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z listą kodów egzaminacyjnych osób przyjętych do 1 SLO „Bednarska”, rok szkolny 2017/2018

006		056		123		200
008		057		126		201
011		058		127		203
013		059		130		204
014		060		132		205
015		062		136		208
016		064		137		209
019		065		138		211
021		067		142		212
022		068		145		213
023		070		148		214
025		074		150		215
028		077		157		218
034		083		159		219
035		085		161		233
038		087		164		234
039		092		167		237
040		094		169		244
042		096		171		249
043		108		173		402
045		110		175		407
046		111		176		750
047		112		177		751
048		114		179		752
049		115		187		753
050		116		189
051		117		196
054		119		198
055		120		199

Te osoby, których kody są poniżej znalazły się na liście rezerwowej.
O przyjęciu do naszej szkoły (w miarę wolnych miejsc) zadecydujemy uwzględniając wyniki egzaminów gimnazjalnych.

001		154
002		156
005		158
018		162
024		163
026		174
027		184
037		188
075		191
086		193
089		220
097		221
098		224
099		225
100		227
101		230
113		241
118		401
134		405
140
152

REKRUTACJA W TOKU:

053
210
406
744

Kody osób z listy rezerwowej są ułożone zgodnie z porządkiem numeracji. Kolejność ta nie jest związana z kolejnością uzupełniania listy osób przyjętych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panem Filipem Haką pod adresem: bednarskaegzaminy@gmail.com

Jeżeli nie pamiętasz swojego kodu zaloguj się do systemu dla kandydatów tutaj: http://rej.bdnr.pl. W razie problemów skontaktuj się z sekretariatem szkoły: liceum@bednarska.edu.pl

Informacje dotyczące składania dokumentów i wpisowego są dostępne tutaj: http://bdnr.pl/informator/?page_id=441

Lista przyjętych do I SLO będzie aktualizowana 30 maja br.

Rekrutacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że lista przyjętych do I SLO „Bednarska” zostanie ogłoszona nie wcześniej niż na początku maja.

Wyniki konkursu Bednarski Mastermind 2017

Uwaga: Wszyscy laureaci konkursu – nawet Ci, którzy zostali już przyjęci do I SLO „Bednarska” – muszą przyjść na egzamin pisemny z języka angielskiego w piątek 31 marca, ponieważ wyniki tego egzaminu decydują o przydziale do grup językowych.

Wyniki konkursu Bednarski Mastermind 2017

Dyscypliny: konkurs przyrodniczy „Z biegiem Wisły”, konkurs plastyczny „Picassa Łeb”, konkurs z historii i wiedzy o społeczeństwie „Szlak”, matematyczna gra miejska.

Gratulujemy wyróżnionym. Wiemy, że nie było łatwo. Mamy przekonanie, że wielu z naszych kandydatów także sprawiło się na medal, ale tak to w sporcie jest, że medali jest zawsze za mało.

W konkursie Bednarski Mastermind przyznano następujące nagrody:

ZŁOTO – I miejsce ex aequo: Zuzanna Bojanowska (Picassa Łeb), Bruno Müller (Z biegiem Wisły), Hanna Witaszczyk (Z biegiem Wisły), Agata Wiśniewska (Picassa Łeb), Mateusz Zieliński (Szlak) – przyjęcie do I SLO „Bednarska” i stypendium naukowe, zwalniające z 50% opłat czesnego w pierwszym roku nauki, z możliwością ubiegania się o przedłużenie tej ulgi na dalsze lata.

SREBRO – II miejsce ex aequo: Picassa Łeb: Helena Donde-Antepowicz i Katarzyna Wnęk, Szlak: Jakub Kołakowski i Alicja Parol, Z biegiem Wisły: Michałowska Marta zwolnienie z jednego z egzaminów pisemnych do wyboru: z polskiego lub z matematyki oraz + 10% punktów do wyniku tego egzaminu, który kandydatka lub kandydat zdecydują się pisać.

Osoby, które mogą wybrać egzamin pisemny, z którego są zwolnione (polski lub matematyka), nie muszą przesyłać do szkoły informacji o swoim wyborze, deklaracją wyboru jest nieobecność na wybranym egzaminie.

BRĄZ – III miejsce ex aequo:

Z biegiem Wisły: Julia Duczmal, Alan Fiszerowicz, Anita Gryko, Maksymilian Osęka, Ewa Raczkiewicz, Szlak: Mikołaj Drobek, Maria Kreczmar, Alicja Mazur zwolnienie z pisemnego egzaminu z języka polskiego.

Matematyczna gra miejska: Gabriela Bednarek, Jan Jurczak zwolnienie z pisemnego egzaminu z matematyki.

Bardzo dobrych wyników gratulujemy także zwolnionym już z egzaminów z matematyki i polskiego uczniom gimnazjów Zespołu Szkół Bednarska rekomendowanym do I SLO:

WYRÓŻNIENIA zdobywają:

Z biegiem Wisły: Karolina Drożdżyńska, Julia Grabowska, Maciej Grzębowski, Zofia Koch, Zofia Kozłowska, Igor Krawczyk, Michał Maciejewski, Julia Owczarek, Natalia Paliszkiewicz, Justyna Parjaszewska, Alicja Pietrzak, Rozalia Rataszewska, Kandżu Skopiec, Picassa Łeb: Jan Dill-Riaz, Nina Hilgier, Sonia Witkowska, Zofia Zarzycka, Matematyczna gra miejska: Igor Palusiński.

Uwaga: Wszyscy laureaci konkursu – nawet Ci, którzy zostali już przyjęci do I SLO „Bednarska” – muszą przyjść na egzamin pisemny z języka angielskiego w piątek 31 marca, ponieważ wyniki tego egzaminu decydują o przydziale do grup językowych.

Rekrutacja do I SLO

Wszyscy kandydaci, biorący udział w rekrutacji do I SLO „Bednarska” powinni zarejestrować się na stronie: rej.bdnr.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 marca do godziny 24.00.