29 maja 2020

Wyniki rekrutacji do I SLO Bednarska

Szanowni Państwo,

Niniejszym publikujemy tegoroczną Listę przyjętych do I SLO oraz Listę rezerwowych do I SLO. Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje.

W tym roku szkolnym najpóźniej do piątku 12 czerwca br.:

– osoby spoza Zespołu Szkół „Bednarska” wpłacają wpisowe w wysokości 1000 złotych na konto szkoły jako deklarację chęci nauki w naszym liceum

– absolwenci i absolwentki Bednarskiej Szkoły Podstawowej wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1300 złotych, również jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum

Nieuiszczenie ww. kwoty w określonym terminie oznacza rezygnację z nauki w I SLO.

W tytule przelewu należy koniecznie umieścić imię i nazwisko ucznia / uczennicy oraz kod kandydacki.
 
Dane do przelewu:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao S.A. I oddział w Warszawie
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

Ponadto, osoby z listy przyjętych, które z jakichkolwiek względów rezygnują z miejsca w I SLO, proszone są o jak najszybsze podanie tej informacji do sekretariatu szkoły na adres liceum@bednarska.edu.pl

Osoby z listy rezerwowej, zainteresowane nauką w naszym liceum, proszone są o kontakt mailowy bezpośrednio z dyrektorką szkoły, Wandą Łuczak wandaluczak@bednarska.edu.pl – w przypadku zwalniających się miejsc, będzie ona kontaktowała się osobiście z każdą z osób.