30 sierpnia 2021

Lekcja solidarności: Uniwersalne przesłanie o gościnności i hojności.

„Głęboko wzruszony i przejęty cierpieniami polskiego narodu, a szczególnie losem tych, których dzieciństwo upływa w tragicznych warunkach najokropniejszej z wojen, pragnąłem w jakiś sposób przyczynić się do polepszenia ich losu. Zaoferowałem im gościnę na ziemiach położonych z dala od zawieruchy wojennej. Może tam, w pięknych górach nad brzegami morza, dzieci będą mogły powrócić do zdrowia, może uda im się zapomnieć o wszystkim co przeszły i nabrać sił do przyszłej pracy jako obywatele wolnego już kraju.”

Są to słowa indyjskiego maharadży Jama Saheba Digvijay Sinhji (w wersji spolszczonej: Digwidżaja Singha), wypowiedziane w listopadzie 1942r. w tygodniku „Polska” wydawanym przez Ambasadę RP w ZSRR. Przytaczamy je w związku z kryzysem uchodźczym w Afganistanie oraz wielogłosem rozbrzmiewającym w mediach.

Pytania do lekcji:

1. Czy Polska spłaciła dług gościnności i wdzięczności, zaciągnięty nie tylko w Indiach i nie tylko w czasie II Wojny Światowej?

Cytat wprowadzający do dwóch kolejnych pytań: „O wiele łatwiej wziąć, o wiele trudniej podzielić się lub oddać.” 1) 

2. Czy MY, polskie społeczeństwo, jesteśmy gotowi do ofiarnego dzielenia się i oddawania?

3. Czy TY, Polko i Polaku, jesteś gotowy (-a) do działania na rzecz polepszenia losu osób, które ratując życie swoje i bliskich, opuszczają własny kraj w poszukiwaniu bezpiecznej i gościnnej przystani?   

Materiały do pracy: http://www.bravebunchinindia.pl

Interaktywny dokument opowiadający o losie polskich dzieci deportowanych z Kresów Wschodnich na Syberię w czasie II Wojny Światowej. Po tułaczce przez Syberię, Kazachstan i Uzbekistan, następnie po ewakuacji z ZSSR, mali zesłańcy znaleźli schronienie w osiedlu zbudowanym przez Maharadżę Digwidżaja Singha w Balachadi nad Morzem Arabskim.

Praca domowa: Zadaj sobie pytanie i spróbuj na nie szczerze odpowiedzieć, czy przestrzegasz XI przykazania „Nie bądź obojętny” 2) ?

1) Michał Jabłoński

2) Marian Turski

zdjęcie: Maharadża Digwidżaj Singh z polskimi dziećmi