Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do projektu NIEMIECKI XL

Osoby zainteresowane projektem Niemiecki XL muszą:

– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl i zaznaczyć wybór Niemiecki XL w swoim profilu

– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

– wziąć udział w kursie „ALE-MANIA!” i zdać pozytywnie egzamin końcowy

– przystąpić do egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki

– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną

„ALE-MANIA!” – KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PROGRAMU NIEMIECKI XL

Kurs Ale-Mania podczas rekrutacji na rok szkolny 2023/24 to cykl 4 spotkań, przy czym podczas ostatnich zajęć odbędzie się także krótki egzamin diagnostyczny.

Spotkania będą się odbywać stacjonarnie w sali „Auerbachs Keller / Piwnica Auerbacha” w przyziemiu w budynku przy ulicy Zawiszy 13 we wtorki w godzinach 17.00  – 19.00.

Terminy: 7, 14, 21 i 28 marca 2023

Kurs jest z jednej strony integralną częścią procesu rekrutacji do I SLO, z drugiej zaś umożliwia kandydatom i kandydatkom zapoznania się z klimatem i specyfiką pracy w programie Niemiecki XL, a także atmosferą naszej szkoły.

Wynik ustnego i pisemnego egzaminu kwalifikującego do projektu Niemiecki XL, który odbędzie się na ostatnich zajęciach kursu, będzie miał wpływ na procedurę rekrutacyjną do szkoły w postaci rekomendacji. 

Całkowita opłata rekrutacyjna dla uczestników i uczestniczek kursu ”ALE-MANIA!” wynosi 550 zł (350 zł podstawowej opłaty rejestracyjnej + 200 zł za kurs „ALE-MANIA!”).

Osoby uczestniczące w zajęciach „Ale-Mania!” nie muszą brać udziału w konkursach Bednarski Mastermind i mogą otrzymać nagrody przewidziane w Regulaminie kursów językowych i konkursów