Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do projektu NIEMIECKI XL

Osoby zainteresowane projektem Niemiecki XL muszą:

– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl i zaznaczyć wybór Niemiecki XL w swoim profilu

– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

– wziąć udział w kursie „ALE-MANIA!” i zdać pozytywnie egzamin końcowy

– przystąpić do egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki

– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną

„ALE-MANIA!” – KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PROGRAMU NIEMIECKI XL

„ALE-MANIA!” to cykl 5 zajęć o charakterze diagnostyczno-przygotowawczym dla kandydatów i kandydatek do programu NIEMIECKI XL.

Kurs jest z jednej strony integralną częścią procesu rekrutacji do I SLO, z drugiej zaś umożliwia kandydatom i kandydatkom zapoznania się z klimatem i specyfiką pracy w programie Niemiecki XL, a także atmosferą naszej szkoły.

Wynik ustnego i pisemnego egzaminu kwalifikującego do projektu Niemiecki XL, który odbędzie się na ostatnich zajęciach kursu, będzie miał wpływ na procedurę rekrutacyjną do szkoły w postaci rekomendacji. 

Całkowita opłata rekrutacyjna dla uczestników i uczestniczek kursu ”ALE-MANIA!” wynosi 450 zł (300 zł podstawowej opłaty rejestracyjnej + 150 zł za kurs „ALE-MANIA!”).

Osoby uczestniczące w zajęciach „Ale-Mania!” nie muszą brać udziału w konkursach Bednarski Mastermind i mogą otrzymać nagrody przewidziane w Regulaminie konkursów rekrutacyjnych