Zaproszenie do projektu

Projekt Francuski XL adresowany jest do osób, którzy pragną uczuć się tego języka w intensywnym rytmie – przewidujemy 6 – 8 godzin nauki języka tygodniowo, w tym minimum 2 godziny Kultury Francji i krajów frankofońskich. Na zajęciach rozwijamy oczywiście sprawności językowe i poznajemy kulturę Francji, ponadto rozwijamy również ważną umiejętność samodzielnej pracy z językiem. Chcielibyśmy, aby dzięki wykorzystywaniu w nauce materiałów autentycznych (muzyka, film, artykuły…) nasi uczniowie i nasze uczennice w naturalny sposób rozwijali kompetencję językowo-kulturową oraz żeby lekcja j. francuskiego stanowiła sposobność do interakcji.

Celem zajęć jest przygotowanie do matury rozszerzonej oraz do międzynarodowego egzaminu językowego DELF (znajomość języka na poziomie B1/B2).

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzenie grupy kontynuacyjnej.

Kontakt z opiekunką projektu: elwira.bazylinska@bednarska.edu.pl