TOUR DE FRANCE – ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE Francuski XL

Każdy kandydat i każda kandydatka do grupy Francuski XL musi wziąć udział w zajęciach przygotowawczych TOUR DE FRANCE. Odbywać się będą 2 razy w tygodniu (wtorek, piątek), w dniach 1 – 29 marca 2022r. 

Udział w kursie TOUR DE FRANCE umożliwia zdobycie bonusu punktowego do wyniku z egzaminu wstępnego z języka polskiego w wysokości 12,5 punktu procentowego. Więcej szczegółowych informacji w Regulaminie kursów i konkursów rekrutacyjnych 2022.

Zgłaszając się na TOUR DE FRANCE należy:
– zarejestrować się pod adresem rej.bdnr.pl najpóźniej do 28 lutego 2022 włącznie i zaznaczyć wybór Francuski XL (6h od początku lub 6h kontynuacja) w swoim profilu
– wziąć udział we wszystkich zajęciach kursu
– przystąpić do pisemnych egzaminów z języka polskiego i matematyki
– wziąć udział w indywidualnej rozmowie z komisją rekrutacyjną
– uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

Należy obowiązkowo wypełnić i odesłać zgłoszenie na adres elwira.bazylinska@bednarska.edu.pl do piątku 26. 02.  oraz uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną do poniedziałku 01.03. 2021r.

Zgłoszenie na TOUR DE FRANCE– kontynuacja

Zgłoszenie na TOUR DE FRANCE – nauka od zera