Twój głos

Szanowni Państwo, 

Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu 30 lat naszej pracy zdarzyły się sytuacje przekroczenia granic, co jest dla nas bolesną nauką i z tego powodu jest nam ogromnie przykro. Liceum “Bednarska” i całej naszej społeczności zależy na tworzeniu transparentnych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji, tak by sytuacje jakichkolwiek nadużyć zdarzały się jak najrzadziej, a jeśli do nich dojdzie – by proces reagowania (rozumiany jako: interwencja w celu wyjaśnienia sytuacji, objęcie opieką emocjonalną, psychologiczną osób poszkodowanych, wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osoby, która dopuściła się przekroczenia granic) przebiegał możliwie szybko, z poszanowaniem praw i uczuć osób, których sytuacja dotyczy. W tym celu w naszej szkole zaplanowano i już wdrożono szereg działań, efektem których ma być wsparcie naszej transformacji w kierunku bardziej świadomej, otwartej i bezpiecznej szkoły dla każdej z osób, z którą przyjdzie nam pracować i współpracować. O zmianach, które już zaszły i tych, które wkrótce pojawią się w naszym planie, dowiecie się Państwo więcej czytając tę właśnie zakładkę na naszej stronie.

Uruchomiliśmy także specjalną skrzynkę mailową dedykowaną naszym osobom absolwenckim i tym należącym do społeczności „Bednarska”, którzy chcieliby zabrać głos w sprawie lub/i zgłosić trudne doświadczenia związane z przekroczeniem granic lub  jakąkolwiek formą nadużyć ze strony naszego środowiska. Wiadomości można przesyłać anonimowo na adres: twojglos@bednarska.edu.pl

Tutaj Twoje wiadomości będą bezpieczne, zaopiekowane, chronione przed dostępem osób trzecich i niepowołanych. Za obsługę skrzynki, odbiór wiadomości i pierwszy kontakt odpowiada nasz zespół pomocy psychologicznej: Maria Snarska i Paweł Kowalski. Jeśli na którymś etapie stwierdzisz, że potrzebujesz skontaktować się z inną, konkretną osobą z naszego grona pedagogicznego lub/i społeczności szkolnej – będziesz miał/miała taką możliwość z zachowaniem zasad dyskrecji.