27 sierpnia 2020

Portrety migracji: Szwecja poza medialnymi doniesieniami

W holu głównym na parterze gościmy wystawę zdjęć udostępnioną nam przez Ambasadę Szwecji. Kilkanaście plansz opowiada o imigranckich losach, którzy z różnych powodów, z mniejszymi czy większymi trudnościami, trafili do Szwecji i w niej znaleźli spokojną przystań.

Gościmy wystawę do końca września i następnie przekażemy ją Bednarskiej Szkole Podstawowej, Terytorium Raszyńska.