10 września 2020

Pierwszaki na Bazach

Bazowe widoczki mocą i autorytetem cytatu z klasyki polskiej X muzy potwierdzone.

„Snopki siana… Jedzą krowy… Chałupy przykryte okapem. O! Pies na uwięzi… O! Koń… Krowa, kura, kaczka… Kura, kaczka, drób… (…) O! Jest! Widzę! Droga… Chyba na Ostrołękę.”