11 marca 2020

Ogłoszenie – e-Bednarska

Od 12 marca br. nasza szkoła jest zamknięta. Dyrekcja i administracja pełnią dyżury online: https://www.bdnr.pl/node/3. Wszystkie zajęcia realizowane są internetowo, niniejszym powołujemy do życia e-Bednarską.