16 czerwca 2020

List pastora Michała Jabłońskiego do Dyrekcji i Grona Nauczycielskiego I SLO

W reakcji na, po raz kolejny, narastające akty nieprzyjaźni, agresji, wykluczania czy potępienia osób i środowisk LGBT+, umieszczam mój list wystosowany i wysłany w zeszłym roku. To mój wyraz szacunku i podziwu dla odwagi, determinacji i spokoju wszystkich tych, którzy, pomimo złych myśli, czynów i słów padających pod ich adresem, nie boją się być sobą w swej indywidualności i wyjątkowości. 

Jednocześnie chciałbym przypomnieć i uświadomić nam wszystkim, że Bóg nie pozostawi bez odpowiedzi żadnej myśli pomyślanej, żadnego słowa wypowiedzianego i żadnego czynu wykonanego w celu poniżenia, skrzywdzenia czy upokorzenia każdego człowieka i stworzenia, jeśli są popełnione nawet, i zwłaszcza, w Imię Jego. 

Pozdrawiam w tym miejscu wszystkich nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów Szkół promujących wśród młodzieży szacunek, tolerancję i otwartość, które z pewnością przyniosą dobre owoce w jej i w naszym życiu.

Michał Jabłoński
proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie

List od proboszcza Parafii Ewangelicko-Reformowanej do „Bednarskiej”