01 września 2021

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Dzięki uprzejmości Szkoły Głównej Handlowej mogliśmy rozpocząć rok szkolny w Auli Głównej. W uroczystości udział wzięli goście specjalni: rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak oraz dyrektorka Amnesty International Polska Draginja Nadażdin. Podzielili się inspirującymi wskazówkami, spośród których kilka przytaczamy:

• Szkoła nie tyle powinna wyposażać w wiedzę, co przede wszystkim proponować przestrzeń do współpracy i dyskusji.

• Szkoła powinna uczyć samodzielnego i krytycznego myślenia, wspierać inicjatywę uczniowską, zachęcać młodzież do różnych form współdziałania.

• Powinniśmy pamiętać o prawie do rzetelnej informacji.

• W życiu prywatnym i społecznym powinniśmy kierować się empatią, uważać na słowa, wyrażenia, opinie, które sami wypowiadamy lub powtarzamy bezrefleksyjnie za innymi.

• W szkole wśród dzieci i młodzieży powinniśmy podsycać ciekawość świata w całej jego różnorodności. Ponadto, kształtować umiejętność świadomego i skutecznego pływania w morzu informacji.

Marta Ługowska, nasza odwieczna polonistka, zadedykowała całej szkolnej społeczności znamienne słowa modlitwy Juliana Tuwima, które z dumą, lecz i z przejęciem, przytaczamy:

My ludzie skromni, ludzie prości,

Żadni nadludzie ni olbrzymy,

Boga o inną moc prosimy,

O inną drogę do wielkości

(…)

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,

Mocnych w mądrości i dobroci.

(…)

Jedyność przywróć i prawdziwość:

Niech prawo zawsze prawo znaczy,

A sprawiedliwość – sprawiedliwość.

W trakcie uroczystości towarzyszyła nam ekipa z TVN24, oto link na relację przygotowaną przez nich: https://tvn24.pl/programy/nowy-rok-szkolny-5397378