WZO

Wewnątrzszkolne zasady oceniania
osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów i uczennic
w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym „Bednarska”
im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji