14 maja 2021

Akredytacja Erasmusa dla „Bednarskiej”

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące znalazło się na liście organizacji, którym przyznano Akredytację w programie Erasmus. Lista została ogłoszona na stronie https://erasmusplus.org.pl dnia 26 lutego 2021r.


Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027 i jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń. Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację.


W Planie Erasmusa dla I SLO wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

1. Zwiększanie praktycznej kompetencji językowej wśród naszej młodzieży
2. Wsparcie dla naszej młodzieży niepolskojęzycznej
3. Wsparcie dla naszej młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4. Podnoszenie kompetencji wychowawczych, pedagogicznych i międzykulturowych naszego grona nauczycielskiego


W Planie Erasmusa dla I SLO zobowiązaliśmy się do przestrzegania następujących standardów:

1. Włączanie i różnorodność
2. Działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko
3. Edukacja cyfrowa – w tym współpraca wirtualna, mobilność wirtualna i mobilność mieszana
4. Aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie 10 warszawskich placówek edukacyjnych (159 na terenie Polski), którym przyznano Akredytację Erasmusa. Osiągnięcie to jest wspólnym dorobkiem społeczności naszej szkoły, szczególnie zaś sekcji Bednarskiej Międzynarodowej, młodzieży, ich rodzin oraz nauczycielstwa, okazujących zaangażowanie i wsparcie tej formie działalności naszego liceum.