02 grudnia 2020

Informacje ogólne

Projekt NIEMIECKI XL to czteroletni program edukacyjny w zakresie kultury i języka niemieckiego pod patronatem Rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz Niemieckiej Komisji UNESCO.

W roku szkolnym 2021/2022 rusza już po raz ósmy projekt „NIEMIECKI XL”. Ta propozycja edukacyjna zaadresowana jest przede wszystkim do osób kontynuujących naukę niemieckiego, i to zarówno tych, którzy stali się jego pasjonatami, jak i tych rozczarowanych i zniechęconych.

Program jest nowatorską metodą nauczania języka poprzez kulturę, skierowaną na rozwinięcie u ucznia wysokiej kompetencji językowo-kulturowej, a także na przygotowanie do egzaminu DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (DSD) II niemieckiej Kultusministerkonferenz, czyli niemieckego Ministerstwa Edukacji na poziomie C1, umożliwiającego podjęcie bezpłatnych studiów w Niemczech.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 8 godzin tygodniowo i obejmują m. in. konwersacje na bazie materiału filmowego, lekcje z niemieckim nauczycielem, zajęcia z historii, kultury i realiów Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych oraz udział w berlińskich seminariach naukowych Junges Berlin.

Szczegóły projektu i kursu przygotowawczego w podzakładkach niżej.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE NIEMIECKI XL ORAZ ICH RODZICE PROSZENI SĄ O KONTAKT Z KOORDYNATOREM PROJEKTU:

Mariusz A. Kisielewski, 

Tel. 603 88 14 19

kontakt@naukaniemieckiego.pl

www.naukaniemieckiego.pl