Bednarski Informator

Składanie dokumentów i wpisowe

Wpisowe (1000 złotych) należy wpłacić w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych (czyli do dnia 25 maja 2018 roku) na konto bankowe:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bank Pekao S.A. I oddział w Warszawie

75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

Absolwenci gimnazjów z Zespołu Szkół „Bednarska” (Raszyńska, Startowa, Hispaniola) wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1130 złotych, również jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum.

Nie uiszczenie ww. kwoty w określonym terminie wiąże się ze skreśleniem osoby z Listy przyjętych I SLO.

Przypominamy o odpowiednim dopisku w tytule, imię i nazwisko ucznia / uczennicy oraz kod z systemu rejestracji.

Proszę zapoznać się z Procedurą opłat i windykacji.

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów do dnia 10 lipca bieżącego roku:

- kwestionariusz (pobierz)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

- świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)

- zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym (oryginał)

- oświadczenie o płatności (pobierz)

- 2 zdjęcia do legitymacji (30x42 mmm)

- karta zdrowia ucznia.