Bednarski Informator

Zasady rekrutacji uczniów obcokrajowców

Jeśli język polski nie jest Twoim językiem ojczystym przeczytaj zasady rekrutacji uczniów obcokrajowców.

  1. Dla uczniów obcokrajowców rekrutacja 2018/2019 jest dwuetapowa.
  2. Wszyscy uczniowie obcokrajowcy przyjęci do ISLO Bednarska objęci są programem Sprężyna http://www.bdnr.pl/node/424
  3. Zajęcia „Trzy po trzy” obowiązkowe są zarówno dla absolwentów Raszyńskiej i Startowej, jak również dla uczniów,  którzy nie są absolwentami gimnazjów należących do Zespołu Szkół Bednarska i stanowią pierwszy, obowiązkowy etap rekrutacji.
  4. Zapraszamy na egzaminy dla obcokrajowców i spotkanie informacyjne dotyczące programu Sprężyna. Egzamin składać się będzie z rozmowy oraz części pisemnej.
  5. Próg znajomości języka polskiego to poziom B1/B2.