Bednarski Informator

Konkurs historyczny dla kandydatów do I SLO w stulecie Niepodległości

Witamy Cię serdecznie,

Cieszymy się bardzo, że wybrałaś(-eś) konkurs z historii i wiedzy o społeczeństwie STO LAT, STO LAT, NIECH ŻYJE, ŻYJE NAM…

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat konkursu.

1.Udział w konkursie zajmie Ci kilka godzin, w niedzielę, 18 marca. Oprócz tego prosimy o poświęcenie jak największej ilości czasu na samodzielne przygotowanie przed konkursem.

2. Zawiadomimy Cię mailem, o której będziemy na Ciebie czekać.

3. Kiedy wejdziesz do sali poprosimy Cię o wylosowanie kartki:

Na kartce znajdziesz jedną datę, w przedziale 1918-2018, np. 1956 albo 2001.

4. Następnie damy Ci pół godziny. Spędzisz je w innej sali, gdzie otrzymasz papier oraz możliwość skorzystania z wyboru źródeł do historii XX wieku oraz atlasu historycznego.

5. Aby nic nie przeszkadzało Ci w pracy, w sali przygotowań będzie obecny nauczyciel. Jego zadaniem będzie też zwrócenie Ci uwago na to, żebyś dla zachowania zasady fair play, nie korzystał tam z niedozwolonych pomocy, takich jak internet, własne notatki przyniesione z domu, podręczniki szkolne i jakiegokolwiek inne opracowania i książki. Naturalnie, z wszystkich tych pomocy możesz do woli korzystać w domu, przygotowując się do konkursu.

6. W czasie półgodzinnej pracy możesz robić sobie plan wypowiedzi.

7.  Oczekujemy, że po upływie pół godziny opowiesz komisji o Polsce w wylosowanym przez Ciebie roku. Damy Ci na to 20 minut.

8. UWAGA !!! NIE OCZEKUJEMY, ŻE TWOJA PREZENTACJA BĘDZIE ZAWIERAŁA DUŻO DAT, POSTACI I SZCZEGÓŁÓW. ZAAKCEPTUJEMY TWOJĄ WYPOWIEDŹ NAWET W SYTUACJI, KIEDY NIE BĘDZIESZ W STANIE PODAĆ ŻADNEGO KONKRETNEGO WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁO MIEJSCE W DANYM ROKU.

9. Spodziewamy się jednak, że :

- nazwiesz okres w historii Polski, w którym mieści się wylosowany przez Ciebie rok ( np. II RP)

- określisz formę ustrojową państwa polskiego

- powiesz coś o ważnych ludziach żyjących wtedy w Polsce

- powiesz o sukcesach, które w tych czasach ( niekoniecznie w konkretnym roku ) odnosił nasz kraj

- powiesz o porażkach albo klęskach

- powiesz o szansach o zagrożeniach rysujących się w tym czasie przed Polakami

- wyrazisz i uzasadnisz swoją opinię o tych czasach

- odpowiesz na nasze pytania ( rezerwujemy sobie na to dodatkowe 10 minut )

10. Będziemy oceniali Waszą prezentację w skali 0-10. Zwrócimy uwagę na:

- dobre wykorzystanie czasu – prezentacja nie powinna być za krótka ani za długa

( tolerujemy kilka minut)

- zachowanie zasad poprawnej polszczyzny

- wartość merytoryczną wypowiedzi ( nie ukrywamy, że wiedza ma znaczenie )

- kompozycję

11. O ostatecznym wyniku decyduje liczba zdobytych punktów. Wyniki zostaną ogłoszone kilka dni po konkursie.

12. Jeśli rozmowa z nami i prezentacja jest dla Ciebie wielkim stresem, bo nie lubisz publicznych wypowiedzi, prosimy o kontakt.

13. Proponujemy skorzystać w czasie przygotowań z książek:

Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Tom 6. XX wiek, Wrocław 2003

A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

futurum@poczta.onet.pl