Bednarski Informator

Rejestracja kandydatów

Wszyscy kandydaci, biorący udział w rekrutacji do I SLO „Bednarska” powinni zarejestrować się na stronie: rej.bdnr.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca do godziny 24.00.