Bednarski Informator

Jak to jest na Bednarskiej?

K l a s a pozostaje Twoją „grupą wychowawczą” przez wszystkie lata nauki na Bednarskiej, jednak od stycznia I klasy większości przedmiotów uczysz się w grupach, a nie w klasie.

Masz dużo do wyboru.

Trafisz do szkoły, która wymaga, ale współpracuje. I szkoły, która uczy, ale jest społecznością, nie fabryką ocen.

W klasie I:

W pierwszym semestrze (wrzesień – grudzień):

uczysz się wielu podstawowych przedmiotów: matematyki, historii, polskiego, chemii, biologii, fizyki, geografii, filozofii, wos-u, wok-u, dwóch języków obcych. Uczysz się w klasie albo (języki obce i wiedza o kulturze) w grupach. Najlepsi matematycy mają swoją grupę, pozostali uczą się jej w klasach.

W drugim semestrze, do końca roku szkolnego: uczysz się tylko (i aż) matematyki, polskiego, historii, biologii, języków obcych, przedsiębiorczości (to przedmiot szkolny, nie tylko stan ducha), oraz przedmiotów, które ROZSZERZYSZ zgodnie ze swoimi upodobaniami i uzdolnieniami. Zwróć uwagę, że jesteśmy jedną z bardzo niewielu szkół w Polsce, w których można będzie spróbować w pierwszej klasie nauki na poziomie rozszerzonym.

Klasa II:

Nauka obejmuje przedmioty rozszerzone, zgodnie z Twoim indywidualnym planem zajęć. To dobra wiadomość. Mniej dobra: aby otrzymać i utrzymać miejsce w grupach rozszerzonych musisz mocno się postarać.

Rozszerzenia w drugiej klasie nie muszą być te same, co w I klasie.

Uczymy również przedmiotów „przyroda” (dla uczniów, którzy nie rozszerzyli żadnego z przedmiotów „przyrodniczych”) oraz „historia i społeczeństwo” (dla tych, którzy nie rozszerzyli historii). Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce mamy sporą praktykę w prowadzeniu przedmiotów interdyscyplinarnych.

Uczymy również języków obcych oraz, co chyba nie jest niespodzianką, polskiego i matematyki, czyli obowiązkowych przedmiotów maturalnych.

Klasa III:

Uczymy języków obcych, „historii i społeczeństwa” (do grudnia) oraz przedmiotów rozszerzonych, ukierunkowanych na maturę, nie zapominając o polskim i matematyce.

Krotko mówiąc: poziom często wyższy, niż przeciętnie, elastyczność systemu znacznie wyższa, niż przeciętnie, przykręcona śruba, jak należy, nauczycielki i nauczyciele bardzo dobrzy. Reszta zależy od Ciebie.